Το ελατήριο, το βάρος και οι δυνάμεις.

 

Ένα ιδανικό ελατήριο (απόλυτα ελαστικό με αμελητέο βάρος), κρέμεται από το ταβάνι, όπως στο σχήμα (θέση Α), έχοντας το φυσικό μήκος του ℓ0. Ασκώντας με το χέρι μας στο κάτω άκρο του, μια κατακόρυφη δύναμη F1 μέτρου F1=4Ν, επιμηκύνουμε το ελατήριο κατά Δℓ, όπως στη θέση Β.

i) Στη Γ θέση, έχουμε αντικαταστήσει την δύναμη F1, με μια μικρή σφαίρα, η οποία ηρεμεί, έχοντας προκαλέσει την ίδια επιμήκυνση Δℓ στο ελατήριο.

α)  Να σχεδιάσετε την δύναμη F2 που επιμηκύνει το ελατήριο στη θέση Γ και να υπολογίσετε το μέτρο της.

β) Να βρείτε το βάρος της σφαίρας.

ii) Τραβώντας τη σφαίρα προς τα κάτω, την φέρνουμε στη θέση Δ και την αφήνουμε ελεύθερη να κινηθεί.

α) Να σχεδιάσετε την δύναμη F3 που η σφαίρα ασκεί στο ελατήριο, αμέσως μόλις αφεθεί να κινηθεί.

β) Το μέτρο της δύναμης F3, είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το βάρος της σφαίρας;

iii) Μετά από λίγο, η σφαίρα έχει φτάσει στη θέση Ε, του σχήματος. Να σχεδιάστε στη θέση αυτή, την δύναμη F4 που η σφαίρα ασκεί στο ελατήριο. Συνδέεται με κάποιο τρόπο η δύναμη αυτή με το βάρος της σφαίρας;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το ελατήριο, το βάρος και οι δυνάμεις.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το ελατήριο, το βάρος και οι δυνάμεις.

(Visited 64 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
4 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια