Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα

Ένα σώμα Α που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά κάποια στιγμή με ένα δεύτερο σώμα Β. Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της ορμής του σώματος Α σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Να εξηγήσετε γιατί το σώμα Β πριν την κρούση κινείται και να βρείτε την φορά της κίνησής τυ.
  2. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα, τα οποία εμφανίζουν την μεταβολή της ορμής του Β σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, μπορεί να είναι σωστό;

ρ12

Απάντηση.

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα
  Μια κεντρική ελαστική κρούση και ένα διάγραμμα

(Visited 65 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια