Η ολίσθηση και η ανατροπή του ορθογωνίου

Τo κατακόρυφο ομογενές ορθογώνιο κιβώτιο του σχήματος, έχει μάζα Μ=40kg και ηρεμεί στην καρότσα ενός ακίνητου φορτηγού, ενώ μέσω νήματος, το οποίο περνά από μια αβαρή τροχαλία, ισορροπεί ένα σώμα Σ, μάζας m=4kg, όπως στο σχήμα, όπου το νήμα μεταξύ κιβωτίου και τροχαλίας είναι οριζόντιο. Δίνονται οι συντελεστές τριβής  μεταξύ του κιβωτίου και της καρότσας του φορτηγού μ=μs=0,2, ενώ το κιβώτιο έχει διαστάσεις h=1m και d=0,4m και g=10m/s2.  Σε μια στιγμή το φορτηγό αρχίζει να επιταχύνεται με αυξανόμενη επιτάχυνση, ξεκινώντας από μηδενική τιμή.

  1. Τι πρόκειται να συμβεί πρώτα. Το κιβώτιο θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;
  2. Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ κιβωτίου και καρότσας, ώστε να συμβεί πρώτα το αντίθετο ενδεχόμενο, σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η ολίσθηση και η ανατροπή του ορθογωνίου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η ολίσθηση και η ανατροπή του ορθογωνίου

(Visited 16 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια