Η ισορροπία και η κίνηση μιας πλάκας

 

Μια ορθογώνια πλάκα, με πλευρές α=1,2m και β=1,6m και μάζας 15kg, ηρεμεί όρθια σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,8. Σε μια στιγμή ασκούμε στην πάνω δεξιά κορυφή της Α, μια οριζόντια δύναμη F, όπως στο σχήμα.

  1. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μέτρου της ασκούμενης δύναμης F, για την οποία η πλάκα ισορροπεί;
  2. Αν το μέτρο της δύναμης γίνει ίσο με F1=70Ν να υπολογιστούν:
    α) η αρχική επιτάχυνση του κέντρου μάζας Ο της πλάκας.
    β) Οι αρχικές τιμές της κάθετης αντίδρασης του επιπέδου και της ασκούμενης τριβής στην πλάκα.
  3. Αν για τους συντελεστές τριβής μεταξύ πλάκας και επιπέδου είχαμε μ=μs=0,3, να βρεθεί η αρχική γωνιακή επιτάχυνση της πλάκας και η επιτάχυνση της κορυφής Β, με την επίδραση της δύναμης F1.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της πλάκας ως προς κάθετο στο επίπεδό της άξονα, ο οποίος περνά από το κέντρο μάζας Ο,  Ι= m(α22)/12 και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Η ισορροπία και η κίνηση μιας πλάκας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η ισορροπία και η κίνηση μιας πλάκας

(Visited 13 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια