Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού

Ο ευθύγραμμος, απείρου μήκους, αγωγός xx΄ διαρρέεται από ρεύμα έντασης i=10 Α.

  1. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο το οποίο απέχει r=2cm από τον αγωγό (σχήμα α).
  2. Λόγω συμμετρίας, η ένταση στο Ο οφείλεται τόσο στο τμήμα xΜ, το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο έντασης Β1, όσο και στο τμήμα Μx΄ το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο έντασης Β2, οπότε Β12. Λυγίζουμε τον παραπάνω αγωγό, παίρνοντας τον αγωγού του (β) σχήματος. Να υπολογιστεί η ένταση στο σημείο Ο, αν δίνεται ότι η ένταση που δημιουργεί το τμήμα Μx΄ στην προέκτασή του, είναι μηδενική.
  3. Στο επίπεδο της σελίδας δίνονται τρεις ευθύγραμμοι αγωγοί, όπως στο σχήμα (γ), όπου i1=10 Α και i2=16 Α. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο όπου (ΟΜ)=r=2cm.
                                         
  4. Στο σχήμα (δ) δύο κατακόρυφοι αγωγοί συνδέονται στο κάτω μέρος τους με αγωγό μήκους r=2cm και διαρρέονται από ρεύμα έντασης i=10 Α. Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Ο του οριζοντίου επιπέδου, στην προέκταση του ΜΝ σε απόσταση (ΝΟ)=r=2cm.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Το μαγνητικό πεδίο «μισού» αγωγού

(Visited 13 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια