Δύο φορτία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο

Στο σχήμα βλέπετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, όπου για την γωνία Γ, δίνεται θ=30°. Τοποθετούμε ένα σημειακό φορτίο q1 στο μέσον Μ της υποτείνουσας ΒΓ. Αν τοποθετήσουμε ένα δεύτερο σημειακό φορτίο q2 στην κορυφή Α, τότε αυτό δέχεται από το q1 δύναμη μέτρου FΑ=0,6Ν.

  1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που θα δεχτεί το φορτίο q2, αν μεταφερθεί στην κορυφή Β του τριγώνου.
  2. Μεταφέρουμε το φορτίο q1 στην κορυφή Γ του τριγώνου. Να υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που θα δεχτεί το φορτίο q2, αν τοποθετηθεί τώρα:

α) Στην κορυφή Β του τριγώνου.

β) Στην κορυφή Α.

Θεωρώντας θετικά τα δύο φορτία, να σχεδιάσετε στο σχήμα τις δυνάμεις που θα ασκούνται στο φορτίο q2 σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Δύο φορτία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Δύο φορτία σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο

(Visited 32 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
4 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια