Μια δύναμη, από δύο φορτία

Στις κορυφές Β και Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου, έχουν στερεωθεί δύο σημειακά φορτία q1 και q2. Φέρνοντας μια μικρή φορτισμένη σφαίρα, η οποία είναι θετικά φορτισμένη, στην κορυφή Α του τριγώνου, βλέπουμε να δέχεται δύναμη F, παράλληλη της υποτείνουσας ΒΓ, όπως στο σχήμα.

  1. Να βρείτε το πρόσημο των φορτίων q1 και q2, δικαιολογώντας αναλυτικά την σκέψη σας.
  2. Αν η κάθετη πλευρά του τριγώνου ΑΓ, έχει διπλάσιο μήκος από την ΑΒ, τότε για τα δύο φορτία ισχύει:

α) |q2|=2|q1|,    β) |q2|=4|q1|,      γ) |q2|=8|q1|.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια δύναμη, από δύο φορτία
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μια δύναμη, από δύο φορτία

(Visited 4 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια