Ένα τριγωνικό πλαίσιο μέσα σε ΟΜΠ

Στο διπλανό σχήμα, βλέπετε ένα ορθογώνιο τριγωνικό πλαίσιο, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, το οποίο  που διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι και τ βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, με δυναμικές γραμμές παράλληλες στην πλευρά ΑΒ. Αν η δύναμη Laplace που ασκείται στην κάθετη πλευρά ΑΓ του πλαισίου, έχει μέτρο F1=1Ν, ζητούνται:

  1. Να βρεθούν οι δυνάμεις (κατεύθυνση και μέτρο) που δέχεται κάθε πλευρά του πλαισίου, καθώς και η συνισταμένη των δυνάμεων αυτών.
  2. Αν το μήκος της πλευράς ΑΒ είναι 40cm, να υπολογιστεί η συνολική ροπή των δυνάμεων Laplace που ασκούνται στο πλαίσιο, ως προς:

α) Το κέντρο βάρους του τριγώνου και β) ως προς την κορυφή Α του τριγώνου.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα τριγωνικό πλαίσιο μέσα σε ΟΜΠ
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ένα τριγωνικό πλαίσιο μέσα σε ΟΜΠ

(Visited 28 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια