Μια άσκηση από το παρελθόν, για το μέλλον

Δίνεται το κύκλωμα  του παραπάνω σχήματος, όπου το πηνίο θεωρείται ιδανικό με συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,2Η, ο αντιστάτης έχει R=4Ω, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=10V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω. Ο άξονας του πηνίου είναι κάθετος στο επίπεδο ενός κυκλικού αγωγού εμβαδού Α=10cm2, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο δεξιό άκρο του πηνίου. Δίνεται ότι το πηνίο δημιουργεί σταθερή ένταση μαγνητικού πεδίου, σε όλα τα σημεία της επιφάνειας του κυκλικού αγωγού, με μέτρο Β=0,5i *, όπου i η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη, οπότε μετά από λίγο, τη στιγμή  t1, ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1=0,5 Α. Για τη στιγμή αυτή να βρεθούν:

  1. Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο.
  2. Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
  3. Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου καθώς και ο ρυθμός μεταβολής της.
  4. Αν ο κυκλικός αγωγός έχει αντίσταση r2=0,1Ω, να βρεθεί η ένταση i2 του ρεύματος που τον διαρρέει καθώς και να προσδιοριστεί η φορά της.
  5. Με ποιο ρυθμό μεταφέρεται ενέργεια από το πηνίο στον κυκλικό αγωγό, μέσω του μαγνητικού πεδίου;

Δίνεται ότι το μαγνητικό πεδίο του κυκλικού αγωγού, έχει αμελητέα επίδραση στο πηνίο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια άσκηση από το παρελθόν, για το μέλλον
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια άσκηση από το παρελθόν, για το μέλλον

(Visited 31 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
18 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια